Uutiset

Tampereen Rantatunneliin jo marraskuussa automaattinen nopeusvalvonta

Tampereen Rantatunnelin suuaukoille Naistenlahden ja Santalahden välille asennetaan marraskuussa neljä uutta kameravalvontapistettä.

Tampereen Rantatunneliin jo marraskuussa automaattinen nopeusvalvonta

Tampereen Rantatunnelin suuaukoille Naistenlahden ja Santalahden välille asennetaan marraskuussa neljä uutta kameravalvontapistettä. Uudet valvontapisteet otetaan käyttöön asennustöiden valmistuttua marras-joulukuun aikana. Valvontapisteet sijoitetaan 60 km/h nopeusrajoitusalueelle tunnelin suuaukkojen läheisyyteen liikenne- ja tunneliturvallisuuden kannalta riskialtteimpiin kohtiin. Tunnelin erikoistilanteissa nopeusrajoitus voi olla myös tätä matalampi.

Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin vanha nopeusvalvontatekniikka. Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana.

Rantatunnelin rakentamisen yhteydessä varauduttiin keskinopeusvalvonnan toteuttamiseen. Keskinopeusvalvonnan käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt hankintaan ja valvonnan teknisiin vaatimuksiin liittyneiden haasteiden vuoksi.