Uutiset

Pispalan koulun remontti päästään aloittamaan heinäkuussa

Hanke on viivästynyt yli vuodella, koska väistötilaksi aiottua Vanhan Tekun rakennusta Pyynikintiellä ei voitu ottaa käyttöön sisäilmaongelmien takia.

Pispalan koulun remontti päästään aloittamaan heinäkuussa

Pispalan koulun perusparannustyöt alkavat heinäkuussa. Hankkeen käynnistyminen on viivästynyt yli vuodella, koska väistötilaksi aiottua Pyynikintie 2:n (Vanhan Tekun) rakennusta ei voitu ottaa käyttöön sisäilmaongelmien ja niiden vaatimien korjaustoimien laajuuden takia.

Uudistettu väistötilaratkaisu toteutetaan, niin että nuoremmat 0.–2.-luokkalaiset saavat koulutilat Hyhkyn koulun tontilla sijaitsevasta väliaikaisesta rakennuksesta. Oppilaat 3. ja 4. luokalta siirtyvät Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA), jossa on tehty tilamuutoksia. Vanhimmat 5.–6.-luokkalaiset tullaan ohjaamaan Kaarilan kouluun.

Koska rakennushankkeen toteutussuunnitelma ylitti määrärahan 7,5 miljoonaa eurolla, hanketta siirrettiin vuodella, ja määrärahaa korotettiin 10 miljoonaan euroon. Urakat kilpailutettiin uudelleen tänä keväänä.

Pispalan koulun perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 13.5.2020. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä kesänä heinäkuussa, ja suunnitelman mukaan rakennus on otettavissa käyttöön vuoden 2022 tammikuun alussa.

Perusparannuksessa Pispalan koulun tilat uudistetaan nykyaikaisiksi. Ensimmäinen koulutalo on rakennettu vuonna 1915, laajennusosat vuosina 1922 ja 1943. Edellisen kerran koulu on peruskorjattu vuonna 1984.

Perusparannuksen jälkeen koulussa on tilat noin 260 oppilaalle ja 40 esikoululaiselle, kuten tälläkin hetkellä. Koulussa on noin 28 työntekijää opetus- ja hallintotehtävissä.
Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.