Uutiset

Työttömien määrä kasvaa Pirkanmaalla

Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla on kasvanut vuodessa 7 prosenttia. Samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin kasvanu yli 800 paikalla.

Työttömien määrä kasvaa Pirkanmaalla

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 joulukuussa kasvanut 7,0 prosenttia verrattuna vuoden 2018 joulukuuhun. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin 813 kpl enemmän kuin vuotta aiemmin, eli kaikkiaan 4 880 kpl.

Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2019 joulukuussa 24 253 henkilöä, kasvua vuositasolla 1 594 henkilöllä, näistä lomautettujen osuus oli 707 henkilöä. Työttömyysaste oli 9,9 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,8 prosenttia.

Kunnista kolmessa oli alle 7 prosentin työttömyysaste ja alle kahdeksan prosentin työttömyysasteeseen päästiin vielä lisäksi neljässä kunnassa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet selvästi vuositasolla verrattuna.

Tampereen ja Ruoveden työttömyysasteet korostuvat muihin kuntiin verrattuna oltuaan yli 11 prosenttia joulukuussa 2019. Tampereella työttömien määrä kasvoi 669 henkilöllä.