Uutiset

Kesäkuusta alkaen liian hiljainen ajonopeus voi maksaa satasen

Kesäkuusta alkaen poliisi voi puuttua liian alhaisiin ajonopeuksiin. Uudella liikennemerkillä ilmoitetaan vähimmäisnopeus, jonka alittamisesta saattaa seurata 100 euron rapsut.

Kesäkuusta alkaen liian hiljainen ajonopeus voi maksaa satasen

1.6.2020 tulee voimaan uusi laki, joka tuo mukanaan myös uuden liikennemerkin, vähimmäisnopeusrajoituksen. Poliisilla on mahdollisuus antaa siis liian alhaisesta nopeudesta 100euron liikennevirhemaksu.

Uusi liikennemerkki liittyy laajaan uudistukseen jossa tieliikennelaki uudistuu kokonaisuudessaan. Uudistettu tieliikennelaki luo puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke.

Uuden lain voimaantulon yhteydessä myös useita asetuksia kumoutuu. Näitä ovat mm. tieliikenneasetus ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa mm. liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä, liikennevaloista, ajoneuvojen nopeuksista, mitoista ja massoista säädetään laissa, eikä enää asetuksissa.

Uudella tieliikennelailla vastataan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.